Bærekraft

Rønnebækhave

CO2-nøytralt bygg

Det første danske passivhuset, Rønnebækhave i Næstved, ble bygget i 2006. Bygningen er oppført som en boligblokk på to plan i gul murstein, med 8 leiligheter, i alt 600 kvm. Da bygningen er en lavenergibygning, er den fritatt for tilslutning til kollektiv varmeforsyning, og varmen tilføres i stedet med en vann-til-vann varmepumpe. Den tunge mursteinskonstruksjonen er med til å regulere varmen.

Til oppvarming av varmt bruksvann er det installert et solfangerfelt på 28 kvm på bygningens tak. Dessuten er det installert solceller som dekker strømforbruket til drift av ventilatorene.

Rønnebækhave er også et av de første CO2-nøytrale byggene i Danmark. De 8 leilighetene i Rønnebæk II i Næstved er oppført etter den tyske passivhus-standarden med et årlig oppvarmingsforbruk på kun 15 kWh/kvm. Utført i murverk og veldig kraftig isolert, passivhusvinduer fra Tyskland; ventilasjon med motstrøms varme-gjeninnvinning, 5 kWp solceller, 28 kvm solfanger til varmt vann samt jordvarmeanlegg.