Energi

Energibesparelse

Energi Study House #01

+Energihuset

Huset er en fullmurt 2-etasjers villa på 181 kvm i Randers. Det er oppført som et +Energihus og designet med utgangspunkt i passive tiltak: orientert mot syd, solavskjerming, kompakt bygning og isolering.

+Energihuset er et godt eksempel på et fremtidssikret lavenergihus, og kan mer enn rikelig oppfylle de kommende 2020-krav. Solcelleanlegget produserer 5350 kWh pr. år og leverer sammen med jordvarmeanlegget og et solvarmeanlegg all den energien det er behov for til oppvarming, varmt bruksvann og til husholdnings-strømforbruk.

Familien kan bruke opptil 3500 kWh til strøm, før det må betales for oppvarming og strøm.