Ventilasjon

Ventilasjon

Murstein senker bygningers ventilasjonsbehov. Det skyldes at mursteins høye varmeakkumuleringsevne og evne til å håndtere fukt medvirker til naturlig ventilasjon.

Det senker energiforbruket til ventilasjon.

Figuren viser primær-energiforbruk og ventilasjonsløsning for en typisk bolig. Kilde: Rob Marsh