Klimaforandringer

Klimaforandringer

Med murstein av tegl skapes en både værbestandig og stort sett vedlikeholdsfri fasade rustet til fremtidens klimaendringer.

Ifølge DMI karakteriseres det danske klima fremover ved mer nedbør, høyere gjennomsnittstemperatur og generelt mer ekstremt vær. Klimaendringene stiller derfor store krav til fasadenes motstandsdyktighet overfor især fukt.

Estimat for relativ endring i nedbør i prosent for perioden 2070-2099 sett i forhold til referanseperioden 1961-1990. Relativt mer nedbør er angitt med grønne nyanser. Kilde: DMI