Inneklima

Per Jakobsens hus

Lavenergi-bygg

Muremester Per Jakobsen har selv utført murerarbeidet i familiens hus i Struer. Det sertifiserte passivhuset er fullmurt og utgjør 274 m2 med en førsteetasje på 122 m2 og en annenetasje på 152 m2.

Det er benyttet en murerteknikk kalt kryssforband, men de 24 000 mursteinene som er brukt til fasaden, er oppmurt i blokkforband, da de har et ekstra flott spill som er oppnådd under brenningsprosessen i produksjonen.

Huset er godkjent som lavenergi-bygg og dermed spares tilslutningen og den årlige avgiften til varmeverket.

Beregnes huset etter det danske bygningsreglementet med programmet Be06, har huset et romvarmebehov på ca. 8 kWh pr. m2 pr. år. Det er installert et lite jordvarmeanlegg som forsyner huset med romvarme og varmt bruksvann. Det årlige strømforbruket til varmepumpen utgjør ca. 2000 kWh.