Levetid

Mursten levetid

Sct. Bendts Kirke

Et solid vitnesbyrd om mursteinens holdbarhet

Murstein har vært anvendt som byggemateriale i Danmark i mer enn 800 år. Murstein avløste de tunge og uhåndterlige kampesteinene som byggemateriale.

I begynnelsen ble kun kirker, slott og herregårder oppført med murstein. Sct. Bendts Kirke i Ringsted er et av Nord-Europas tidligste teglsteinsbygg. Den er bygget av munkesten og ble innviet i 1170. Kirken vitner om mursteinens robusthet og lange levetid.

Den detaljrikdommen som kjennetegner den tids bygg og som f.eks. kan ses i forband og fargekombinasjoner, kan samtidig inspirere moderne bygg.

De eldste teglsteinsbyggene ble oppført i full mur, dvs. som en kompakt teglsteinsmur. For å spare på materialene gikk man senere over til kassemurverk, hvor inner- og ytterside mures opp som to tomme skall, hvoretter hulrommet fylles med stein fra marka og tegldeler.