Miljø

miljø

Amsterdams veier

CO2-besparende veibelegning

I Amsterdam består en stor del av veibelegget av murstein.

Bystyret har valgt murstein fremfor tradisjonelle belegningsmaterialer som betong og asfalt, da en hollandsk rapport fastslår at en belegning med murstein er mer miljøriktig og utleder mindre CO2 i utvinnings- og produksjonsprosessen enn f.eks. betong.

I tillegg har murstein lengre levetid enn betong, hvilket gir en utskiftningsrate på kun 10 %.

Amsterdam sparte 237 kilotonn CO2 alene ved å utskifte betongbelegningen med murstein. Det svarer til det årlige CO2-utslippet fra 26.000 husholdninger.