Økonomi

Økomomi

Blakstad Skole

Lønnsomt skolebygg

Asker Kommune i Norge har gjennomført en lønnsomhetsanalyse som viser at det er millioner å spare hvis man gjennom en årrekke velger å bygge i tegl.

Sivilingeniør og mangeårig byggesjef i Asker Kommune, Erling Malm, har over en lang periode arbeidet aktivt med de økonomiske fordelene ved å bygge i tegl i kommunens byggeprosjekter.

“Tegl er vesentlig mer lønnsomt på sikt enn andre byggealternativer som trebekledning og platematerialer i metall. Grunnen til dette er at de som eier teglbygg har langt mindre kostnader til vedlikehold. Våre lønnsomhetsanalyser har vist at bygg der man benytter bærende teglmurverkskonstruksjoner fullt ut gir optimale løsninger”, uttaler Erling Malm.

Erfaringer viser at skolebygg med bærende konstruksjoner I tegl også reduserer byggetiden i forhold til andre materialer.

“Til sammen gjør redusert byggetid og mindre vedlikeholdskostnader teglbygg klart rimeligere for kommunen, i tillegg til at de er tidssvarende og energibesparende konstruksjoner, sier Erling Malm.