Lave kostnader til nedriving og bortskaffelse

Økomomi

Lave kostnader til nedriving og bortskaffelse

Det er veldig lave kostnader forbundet med nedriving og bortskaffelse av et mursteinsbygg.

Staten krever avgifter for deponering av ikke-gjenanvendelig byggeavfall. Da 95 % av teglprodukter kan knuses og gjenbrukes i f.eks. veibelegninger, er det en minimal del som skal deponeres. Dermed spares penger til deponeringsavgifter.