Temperatur

tegl og temperatur

Thyholmhuset

Sertifisert passivhus

Thyholmhuset er et sertifisert fullmurt passivhus i Vejle, hvis arkitektoniske prinsipper er tilpasset et villakvarter. Ytter- og innerveggene består av murstein, og fasaden er vannskurt i hvitt og sort. Det er valgt tradisjonelle danske materialer, og huset er nesten helt vedlikeholdsfritt.

Thyholmhuset type 4 er et sertifisert passivhus som inngår i prosjektet Komforthusene A/S i Vejle.

Thyholmhuset type 4 har et varmebehov på under 15 kWh/kvm pr. år. Huset har et mikro-varmeanlegg som både sørger for ventilasjon, romoppvarming med luft- og gulvvarme samt varmt bruksvann.

Energibesparelsene er oppnådd ved kraftig isolering, eliminering av kuldebroer, høy tetthetsgrad, energieffektive vinduer, samt optimert solorientering av glassarealer. Et stort takutheng sørger for solavskjerming.