Vedlikehold

Aarhus Universitet

Arkitektonisk mesterverk

Da det danske Kulturministerium offentliggjorde sin Kulturkanon i 2006, ble Aarhus Universitets bygninger utvalgt som et av Danmarks 12 arkitektoniske mesterverker. Universitetet fikk blant annet følgende ord med på veien:

”Aarhus Universitet er en hyllest til tegl som materiale. Teglet vever bygningene sammen i en dialog med landskapet og skaper en avdempet monumentalitet med en regional dansk karakter, tydeligst i aulabygningen, hvis gavl troner over dalstrøket. Her samler en amfiteatralsk terrassering landskapet som kontrast til aulaens teglbelagte gårdsrom, hvorfra hele universitetets samlende tanke åpenbarer seg”.

Aarhus Universitets bygninger er samlet i og rundt Universitetsparken, som gjennom årene er blitt utvidet en del. Den første bygningen stod klar i 1933, og byggestilen i universitetsparken har ligget fast siden arkitektene Kay Fiske, C.F. Møller og Povl Stegmann i 1931 vant den utskrevne arkitektkonkurransen. Siden 1939 har C.F. Møllers Tegnestue stått for byggingen.

De karakteristiske gulsteinsbygningene i Universitetsparken rommer et samlet etasjeareal på 246 000 kvm.