CEN og DGNB-standarder

CEN- og DGBN-standarder

Murstein og takstein av tegl lever opp til europeiske CEN- og DGNB-standarder for bærekraftighet.

CEN- og DGNB-standardene ser bærekraftighet på to nivåer:

Produktnivå, hvor miljøvaredeklarasjoner (EPD) undersøker produktets miljøpåvirkning i hele dets levetid.

Bygningsnivå, hvor fokuset er på bygningers miljømessige, sosiale og økonomiske indikatorer

Les mer om CEN og DGNB.