Fukt

Geijerskolen

Fuktskadet skole får nytt liv

Geijerskolen i Malmø ble bygget på 1950-tallet. Nå skal den utvides og ombygges. Hovedbygningen er i tegl. Tilbyggene som ble bygget noen år senere, har tre-fasader.

Skoleinspektøren har karakterisert skolens lokaler som dårlige for arbeidsmiljøet. De er kalde, fuktskadede og inneluften er dårlig. Malmø Kommune har besluttet å rive ned tre-brakkene og erstatte dem med moderne lokaler med teglfasader med bærende betongkonstruksjoner.

Sydark Konstruera har fått i oppgave å skape et tilbygg til den opprinnelige skolebygningen, samt to nye hus som skal bli kantine og idrettshall.

“Vi arbeider gjerne med tegl”, sier Helena Hammer, arkitekt SAR/MSA og ansvarlig for det som skal bli den nye Geijerskolen.

“Det er spennende å arbeide med de mange teglfargene som finnes i dag, og vi kommer til å knytte an til den gamle skolen i fargevalget vårt. I denne sammenhengen kan det også være godt å tenke på at tegl er motstandsdyktig mot hærverk”.