CO2

CO2

Murstein er et godt valg når det gjelder minimering av CO2-utledning. Det skyldes blant annet flg.:

  • Tegls lange holdbarhet minimerer behovet for jevnlig fremstilling og utskifting av materialer med tilhørende transport.
  • Leirematerialet utvinnes i nærheten av teglverket, slik at transportavstanden mellom leiregraving og fabrikk er minimal.
  • I brenningsprosessen anvendes kun ca. 2.400 kJ pr. kg tegl. 95 % av brennstoffet er naturgass, hvilket gir den laveste CO2-emisjonen pr. energienhet av de fossile brennstoffer.
  • Det produseres en spesiell sagflismurstein, hvor CO2-emisjonen reduseres med ca. 30 % til både brenning og transport. Samtidig spares ca. 30 % leire pr. murstein.

Mursteinens lange holdbarhet minimerer behovet for fremstilling av nye stein. Skjemaet viser typisk mørtel- og steinforbruk ved murarbeider. Kilde: Murerboken 2013