Fase 1: Råvare- og produktfremstilling frem til en fabrikks port

1. Råvare- og produktfremstilling frem til en fabrikks port.

Murstein utmerker seg på EPD’ens råvare- og produksjonsnivå på flg. måter:

  • Utvinning av leire etterlater ingen arr i landskapet, da muld og overjord legges tilbake etter utgraving.
  • Utvinning av leire påvirker ikke grunnvannet.
  • Utvinning skjer i nærheten av teglverket, hvilket gir minimal transportavstand.
  • Et teglverk genererer ikke leireavfall. All leire fra for eksempel feilproduksjon resirkuleres tilbake i prosessen.
  • Alt prosessvann resirkuleres, slik at natur og vannløp ikke påvirkes av leirepartikler.
  • Til brenning av tegl anvendes 95 % naturgass, hvilket gir den laveste CO2 emisjonen av fossile brennstoffer.