Fase 3: Påvirkninger i bruksfasen i hele bygningens levetid, inklusiv forbruk og vedlikehold

3. Påvirkninger i bruksfasen i hele bygningens levetid, inklusiv forbruk og vedlikehold.

Murstein utmerker seg i EPD’ens bruksfase på flg. måter:

  • Tegl holder i flere hundre år. Dermed minimeres behovet for jevnlig fremstilling og utskifting av materialer.
  • Tegl krever intet vedlikehold, og må derfor ikke behandles med miljøskadelig maling eller kjemikalier.