Fase 4: Gjenbruk og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning

4. Gjenbruk og bortskaffelse ved en bygnings nedrivning.

Murstein utmerker seg i EPD’ens nedrivnings- og bortskaffelsesfase på flg. måter:

  • Tegl er et naturlig, ikke-giftig materiale. Det gir derfor ingen miljømessige problemer ved nedrivning eller bortskaffelse.
  • I Norge gjenbrukes ca. x % av alt murverk, idet det nedknuses til gjenbruk og resirkulering.
  • Den lille delen som deponeres skader hverken jord, grunnvann eller andre deler av miljøet.