Økonomiske indikatorer

Økonomiske indikatorer

En samlet vurdering av de økonomiske indikatorene på bygningsnivå viser at teglhus er en god langtidssikret økonomisk investering. Det skyldes bl.a.:

  • Murverk er billigst å vedlikeholde og krever ingen overflatebehandling eller maling.
  • Murverk er et tungt bygg som holder på varmen og dermed senker driftsomkostningene.
  • Nedrivning og bortskaffelse utgjør veldig lave omkostninger, og i Norge gjenbrukes ca. x % av alt murverk, idet det nedknuses til gjenbruk og resirkulering.

Les mer om tunge bygg

Les mer om tegls livssyklus

Les mer om tegls økonomiske fordeler

Murverk scorer høyt når det gjelder de økonomiske indikatorene.