Reduserer varmeforbruk

Energibesparelse

Reduserer varmeforbruk

Murstein har en høy varmeakkumuleringsevne, og kan dermed lett akkumulere overskuddsvarme og avgi den igjen, slik at temperaturen holdes stabil. Det reduserer bygningers varmeforbruk.

Et typisk passivhus på 175 m2 behøver 1.300-1.600 Watt når det er kaldest utenfor, hvilket kan klares med en mikro-varmepumpe, eventuelt i kombinasjon med et solvarmeanlegg.

Les mer om passivhus og murstein her

Murstein har en høy varmeakkumuleringsevne i forhold til andre materialer. Det minimerer varmeforbruket. Kilde: Lars Olsen, Teknologisk Institut.