Reduserer strømforbruk

Energibesparelse

Reduserer strømforbruk

Ifølge DMI stiger middeltemperaturen i Danmark mellom 2°C og 3°C.

Ifølge Rob Marsh, arkitekt og seniorforsker ved Aalborg Universitet, medfører temperaturstigningen at varmebehovet faller 30 % for velisolerte nybyggede boliger. Samtidig stiger behovet for kjøling 40 %.

Et økt kjølebehov betyr for en gjennomsnittsfamilie at energiregningen stiger med 10 – 50 %.

Visse bygninger vil kreve kjøling 2-3.000 timer årlig.

Mursteinshus holder på varmen og nedsetter behovet for kjøling og ventilasjon, hvilket bidrar til å redusere strømforbruket i forbindelse med oppvarming.

Behovet for oppvarming faller 30% for nybyggede boliger. Samtidig stiger behovet for kjøling 40 %. Tunge konstruksjoner nedsetter behovet for kjøling og ventilasjon og reduserer strømforbruket. Kilde: Rob Marsh