Hurtig vannabsorbering & avgivelse

Hurtig vannabsorbering & avgivelse

Tegl er et materiale med forholdsvis store porer.

Det betyr at murstein lett opptar fukt fra luften, men utskiller fukt raskt igjen, uten at mursteinen tar skade.

Fukt som opphopes om natten, opptas i steinene og avgis igjen om dagen.

Dermed regulerer murstein luftfuktigheten i boligen.

Skjemaet viser tiden til materialers skift fra absorbering til desorpsjon av vann, samt estimert mengde absorbert vann fra avdampningens start til skiftet. Kilde: SBi