Reduserer luftfuktighet

Reduserer luftfuktighet

Murstein har en evne til å oppta og avgi fukt. Det gjør murstein velegnede til å regulere og redusere luftfuktighet i en bygning, hvilket minsker risikoen for fuktproblemer.

Les mer om tegl og absorbering her.

Les mer om tegl og diffusjon her.

Murstein er velegnede til å oppta og avgi fukt og dermed regulere bygningers luftfuktighet.