Typiske fuktproblemer

Typiske fuktproblemer

Ifølge den danske Byggeskadefonden skyldes de fleste bygningsskader inntrengende vann og fukt.

Derfor anbefaler fondet å bygge i robuste materialer som tåler det fuktige og skiftende danske klimaet med vekslende frost- og smelteperioder.

Murstein tåler vannpåvirkning uten å ta skade, og tørker lett og raskt igjen.

Det betyr bl.a. at man med murstein ikke risikerer å bygge fukt direkte inn i bygningene via våte byggematerialer.

Murstein er samtidig et uorganisk materiale som ikke gir næring til soppvekst.

Les mer om soppvekst

Tegl har et lavt innhold av byggefukt i forhold til andre materialer. Kilde: DTU