Vanndiffusjon ut gjennom veggen

Vanndiffusjon ut gjennom veggen

Murverk har en naturlig evne til å utjevne inneluftens fuktinnhold ved absorbering og til å transportere fukt bort ved diffusjon.

Tette konstruksjoner av for eksempel glass og metall, eller trekonstruksjoner med dampsperre, har ikke samme diffusjonsevner.

Det stiller større krav til utlufting i disse konstruksjonene. Dermed økes risikoen for fuktproblemer.

Figuren viser forskjellige materialers vanndamp-gjennomtrengelighet. Kilde: SBi