Demper lyden

Demper lyden

Murverk demper lyd, etterklang og vibrasjoner som normalt kan trenge gjennom vegger og skape forstyrrende støygener.

Det gjelder både inne i huset, mellom de enkelte rommene og utenfor huset, hvor der kan være støy fra f.eks. naboer og trafikkerte veier.

Murverkets støydempende egenskaper skyldes at murverk har en høy massefylde pr. m2. Jo tyngre masse, desto bedre dempes gjennomtrengningen av lyd.

Murverk er også bygget så tett at støy ikke trenger gjennom sprekker eller hull. Utettheter er ofte et problem i platekonstruksjoner av gips og tre.

Tunge konstruksjoner med høy massefylde demper støy.