Høy brannsikkerhet

Høy brannsikkerhet

Murverk kan ikke brenne. Ved takbranner ser man derfor ofte at teglmurene står tilbake og kan gjenbrukes, uten at dette krever nedriving av bygningen.

Murverk begynner først å miste en vesentlig del av styrken ved en temperatur på over 400 grader Celsius.

Da murstein ikke inneholder giftige stoffer, skjer det ingen avdamping av slike i tilfelle av brann.

Les mer om det tekniske rundt murverks brannmotstandsevne

Skjemaet viser de minste tillatte dimensjonene for murte brannsikrede bygningsdeler og sammenhengen mellom gamle brannklasser og nye europeiske brannklasser. Kilde: DBI