Ingen gasser eller luftgener

Ingen gasser eller luftgener

Murstein avgir hverken formaldehyd eller andre gasser som påvirker inneklimaet negativt.

Det gir et sunt inneklima uten luftgener i form av støv eller allergifremmende partikler.

Det skyldes at murstein består av naturlige uorganiske materialer som leire, kalkstein, sand, stein og grus.

I tillegg anvendes det ingen oppløsningsmidler eller andre organiske produkter til produksjon og oppføring av murverk. Det er derfor ingen avgassing fra murstein.

Les mer om murverk og inneklima

Murstein er et 100 % uorganisk naturmateriale. Kilde: Murerbogen 2013