Regulerer og reduserer luftfuktighet

Regulerer og reduserer luftfuktighet

Mursteinsvegger gagner inneklimaet ved å regulere og redusere luftfuktigheten i boligen. Dermed minskes risikoen for råte eller muggsopp.

Murverkets egenskaper skyldes at tegl er et materiale med forholdsvis store porer som lett opptar fukt fra luften og avgir den igjen uten å ta skade. Fukt som opptas i steinene i løpet av natten avgis igjen om dagen. Dermed sikres god regulering av luftfuktigheten.

I tillegg er tegl et diffusjonsåpent materiale, dvs. tegl ”puster”, hvilket er med til å sikre et basalt luftskifte i bygningen.

Les mer om mursteinens evne til å håndtere fukt

Kurvene viser absorberingskurver for porebetong, puss, gips og tegl.
Kilde: SBi