Gjenbruk & bortskaffelse

Mursten levetid

Gjenbruk & bortskaffelse

Tegl er et naturlig, ikke-giftig materiale. Derfor er det ingen miljømessige problemer ved gjenbruk eller bortskaffelse av murstein.

I Danmark gjenbrukes ca. 95 % av alt murverk, idet det nedknuses til gjenbruk og resirkulering.

Les mer om gjenbruk og bortskaffelse