Produksjon

Mursten levetid

Produktion

Mursteinens lange levetid resulterer i et lite behov for materialeutskiftning.

Da det ikke må produseres store mengder ekstra murstein til jevnlig utskiftning og vedlikehold, er murstein et særdeles bæredyktig alternativ til andre byggematerialer med kortere levetid.

Produksjon av murstein er karakterisert ved en rekke bæredyktighetstiltak for å sikre at miljøpåvirkningen er lavest mulig i alle produksjonsledd.

Les mer om mursteinsproduksjon og bærekraft

Fremstillingsprosess av murstein på teglverk. Kilde: Murerbogen 2013