LCA

LCA

Livssyklusvurderinger, eller LCA’er (Life Cycle Assessments), er en utbredt måte å oppgjøre og vurdere materialers og produkters miljømessige påvirkning i forskjellige faser av deres livssyklus.

Det er typisk tre tilganger:

  • Vugge til grav: Ser på miljøpåvirkningen i hele produktets levetid fra vugge til grav. Typisk inndeles påvirkningen i 4 faser: Råvarefasen, produksjonsfasen, bruksfasen og bortskaffelsesfasen.
  • Vugge til port: Ser på miljøpåvirkningen i råvarefasen frem til fabrikkporten.
  • Vugge til vugge: Ser primært på bortskaffelsesfasen og mulighetene for å optimere gjenbruk og minimere avfall.

Tilgangene utmynter seg bl.a. i miljøvaredeklarasjoner (EPD).

Prosedyrer og krav til bruk av LCA finnes bl.a. i de internasjonale standardene ISO 14040 og ISO 14044.