Tegls livssyklus

Tegls livscyklus

Tradisjonell miljøinnsats fokuserer ofte på produkters produksjonsfase eller råvarefase.

Teglbransjen ser imidlertid alltid på hele teglproduktenes livssyklus fra vugge til grav.

Dermed blir det mulig å sette inn med miljøbeskyttende og bæredyktige tiltak, hvor LCA viser at det er hensiktsmessig. Det minimerer tap og høyner gjenbruk.

Velger man murstein og takstein av tegl, er man samtidig garantert produkter som følger europeiske CEN- og DGNB-standarder for bæredyktighet.

Teglbransjen ser på mursteinens livssyklus fra vugge til grav.