Høyt gjenbruk

miljø

Høyt gjenbruk

Et teglverk genererer intet leireavfall. All leire resirkuleres, f.eks. ved feilproduksjon, tilbake i prosessen i teglverket.

I tillegg resirkuleres alt prosessvann, slik at natur og nærliggende vannløp ikke påvirkes av prosessvann med leirepartikler.

I Danmark knuses og gjenbrukes 95 % av all nedrevet tegl til f.eks. veibelegg.