Ingen forurensing av naturen

miljø

Ingen forurensing av naturen

Utvinning av leire etterlater ingen arr i landskapet og påvirker hverken jord eller grunnvann negativt. Muld og overjord legges tilbake etter utgraving.

I tillegg utvinnes leire i nærheten av teglverket, slik at transportavstanden er minimal.

Til brenning av leire utgjør naturgass 95% av brennstoffet. Naturgass gir den laveste CO2-emisjonen av de fossile brennstoffene. Les mer om tegl og CO2 her.

Murstein krever ingen overflatebehandling med helse- og miljøskadelige malinger eller kjemikalier for å motstå vær og vind.