Intet farlig avfall

miljø

Intet farlig avfall

Det genereres kun små avfallsmengder fra oppmuring med tegl og mørtel, og disse kan uten problemer resirkuleres eller deponeres.

Da murstein ikke inneholder giftige stoffer, kan de lett deponeres uten å skade hverken jord, grunnvann eller andre deler av miljøet.