Naturlig ressurs

Naturlig ressurs

Tegl er et naturlig og ikke-giftig materiale som består av brent leire.

Anvendelsen av forskjellige leiretyper medvirker til, på en naturlig måte i brenningsprosessen, å skape teglsteinenes utallige farger og nyanser.

Les mer om tegl og bærekraft


Forskjellige typer leire har forskjellig kalkinnhold. Leiretypene gir forskjellige farger murstein i brenningsprosessen. Kilde: Murerbogen 2013