Høy nåtidsverdi

Økomomi

Høy nåtidsverdi

Vakre og solide mursteinsbygg bevarer en høy nåtidsverdi i forhold til f.eks. trehus. Selv med en alder på mer enn 100 år er villaer og leilighetsbygg av murstein i sentrum av byer verden over særdeles populære.

En rapport fra White Arkitekter viser at de økonomiske fordelene ved mursteinshus økes løpende. Allerede etter 10 år er det murte huset 15 % mer lønnsomt enn trehus. Etter 50 år er lønnsomheten av murt hus i forhold til trehus økt til 21 %.

 Grafen viser nåtidsverdi for et fullmurt hus og et trehus. De økonomiske fordelene ved tegl økes løpende. Kilde: White Arkitekter