Lang levetid – lave totalkostnader

Økomomi

Lang levetid – lave totalkostnader

Mursteinens lange levetid senker behovet for jevnlig materialeutskiftning og vedlikehold. Dermed senkes totalkostnadene på lengre sikt.

En rapport utarbeidet av White Arkitekter viser at et mursteinshus er en bedre investering enn f.eks. et trehus – selv om investeringskostnadene er høyere for murstein. Murstein er billigere på lengre sikt og holder verdien bedre.

Investeringsomkostninger for 1 kvadratmeter vegg i svenske kroner. Murverk har større investeringskostnader, men tjener seg inn gjennom årene. Kilde: White Arkitekter 2008