Kjøling

tegl og temperatur

Kjøling

Murstein holder temperaturen sval om sommeren og lun om vinteren.
Det skyldes mursteinens høye varmeakkumuleringsevne.

Det nedsetter behovet for kjøling, hvilket samtidig medfører energimessige besparelser på elektrisitet til kjøling med klimaanlegg.

Med tunge konstruksjoner unngår man overoppheting i byggene.

Skjemaet viser antall timer med overoppheting (>26 grader Celcius) i tunge og lette bygg.