Økt innlæring

tegl og temperatur

Økt innlæring

Tegls evne til å stabilisere temperaturen i klasserommene, forsterker elevenes innlæringsevne.

Forskning fra Danmarks Tekniske Universitet viser at når temperaturen og CO2-nivået i et klasserom stiger, så faller innlæringsevnen. Det gir problemer som hodepine, konsentrasjonsvansker, tretthet og nedsatt produktivitet.

En stabil temperatur på 21-22°C gir elevene opptil 20 % høyere utbytte av undervisningen og samtidig større velvære.

Temperaturen innendørs påvirker innlæringen. Kilde: Wargocki og Wyon