Økt produktivitet

tegl og temperatur

Økt produktivitet

Murstein legger et godt fundament for et godt inneklima i bedrifter.

Et godt inneklima kan øke produktiviteten med helt opptil 15 %.

Det betyr, ifølge Pawel Wargocki, lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, at bedrifter som investerer i bedre inneklima via ventilasjonsanlegg og bedre byggematerialer, kan tjene inn deres investering på mindre enn 2 år alene pga. de ansattes økte produktivitet.

En økning i produktivitet på 10 % vil utligne alle drifts- og installasjonsutgifter ifm. investeringen i et bedre inneklima.

Temperaturen påvirker prestasjonsevne og produktivitet. Kilde: Wargocki og Seppänen.