Stabil innendørstemperatur

tegl og temperatur

Stabil innendørstemperatur

Murt bygg er en tung konstruksjon med høy varmeakkumuleringsevne.

Det gir stabile innendørstemperaturer og minsker energiforbruket til oppvarming og kjøling.

Lette konstruksjoner har en lavere varmeakkumuleringsevne.

Det gir større temperaturutsving og krever ofte et energitungt aircondition-anlegg til å stabilisere temperaturen.

Tunge konstruksjoner sikrer stabil innetemperatur hele året. Lette konstruksjoner har markant større temperaturutsving.