Sunt inneklima

tegl og temperatur

Sunt inneklima

Temperaturen er avgjørende for et godt inneklima. Er det for varmt kan det medføre hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker.

Konsentrasjonsevnen faller også hvis det er for kaldt. Tegls evne til å sikre en stabil temperatur er med til å skape et godt inneklima.

Les mer om murstein og inneklima

For høy romtemperatur gir et dårlig inneklima. Symptomene er bl.a. tretthet og konsentrasjonsvansker. Kilde: Andersson, Frisk & Lofstedt