Ingen miljøbelastning

Ingen miljøbelastning

Tegls minimale behov for vedlikehold gagner miljøet.

For det første er det ikke nødvendig å benytte kjemikalier til overflatebehandling, f.eks. maling.

For det andre medvirker tegls lange levetid til at miljøet ikke belastes av unødvendig produksjon, distribusjon og bortskaffelse av materialer tilknyttet materialeutskiftning.

Les mer om tegl og miljø

Murverk krever ingen miljøskadelig overflatebehandling for å motstå vær og vind