Klimaforandringer

Klimaforandringer

Ifølge DMI blir fremtidens klima varmere og våtere. Det stiller større krav til fasaders motstandsdyktighet overfor fukt.

Med murstein kan man både oppnå en værbestandig og stort sett vedlikeholdsfri fasade.

Det eneste jevnlige vedlikeholdet består i å sjekke fugene og steinene en gang i året.

Les mer om tegls evne til å håndtere fukt

Fremtidens klima blir varmere, våtere og mer ekstremt. Det stiller større krav til klimaskjerming.