Lang levetid

Lang levetid

Murverk har en levetid på minst 100 år, mens tegltak gjennomsnittlig har en levetid på 70-80 år. Mange mursteinsbygg, f.eks. kirker og slott, er dog betydelig eldre.

Mursteinens lange levetid medvirker til å senke behovet for materialeutskiftning og vedlikehold.

Modellen viser forskjellige byggematerialers levetid. Tegl har en forventet levetid på minst 100 år. Kilde: Miljøstyrelsen